Cansaladeria Marta
Mercat Municipal
La Masuca

Paradas 110-111

Carretó de compra
  • El carretó està buit.
Total Compra:
0,00
Realitzar comanda

-Avis legal

Antonio Tudela Prats (titular del domini http://cansaladeria-tudela.es/) compleix amb els requisits establerts en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal i amb aquesta finalitat ha creat el següent avís legal. La navegació per la pàgina web http://cansaladeria-tudela.es/ implica la perfecta comprensió i l'expressa acceptació de les esmentades condicions per part de l'usuari. El titular del lloc web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el mateix podent canviar, suprimir o afegir els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats. Informació general Antonio Tudela Prats DNI: 39310259Q AVDA. Generalitat, 12, 2n, 2a 08700 IGUALADA Propietat intel•lectual Tots els continguts de la present pàgina web, incloent sense caràcter limitador, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel•lectual que poguessin correspondre als esmentats continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat del titular del lloc web, o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre els mateixos. Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en tot o en part, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o un altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització del titular del lloc web o dels seus legítims propietaris. El titular del lloc web no serà responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar de la utilització dels continguts per part dels usuaris o de la infracció per part d'aquests de qualsevol disposició legal vigent. Drets i obligacions de l'Usuari L'accés a la Web és responsabilitat exclusiva dels Usuaris, i suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús vigents en cada moment, de manera que aquests han de llegir atentament el present Avís Legal sempre que accedeixin a la web. La utilització de qualsevol dels serveis oferts atribueix, des del seu començament, la condició d'Usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d'aquest Avís Legal. Per a l'accés als serveis de la web, en tot el que no tingui caràcter gratuït o imposi una sèrie d'obligacions, l'Usuari haurà de ser major d'edat i disposar de la capacitat legal i representació necessària per comprar. La utilització dels serveis oferts a la web implica que l'usuari ha acceptat complir amb els requisits d'aquests serveis i l'Avís Legal del web. L'Usuari que accedeix a la web es compromet a complir aquest Avís Legal i les especials instruccions d'ús que se li mostrin en cada moment. Així mateix, es compromet a obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i amb bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què es tracti. Així, l'Usuari no podrà efectuar modificació ni alteració dels continguts del web, a excepció de les dades que l'Usuari hagi introduït, ni perjudicarà de cap manera la seva integritat o funcionament. Antonio Tudela Prats podrà suprimir o suspendre l'accés a la web a l'Usuari que hagi incomplert qualsevol de les obligacions expressades en aquest Avís Legal. L'Usuari que incompleixi voluntàriament qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que, com a conseqüència dels mateixos, causi a Antonio Tudela Prats. Política de privacitat El titular del lloc web protegeix les dades personals segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament. En compliment de la LOPD, l'informem que les dades personals que ens subministri a través de la pàgina web seran tractades confidencialment. Les seves dades personals seran utilitzades únicament per a la gestió i enviament de la seva comanda, així com per a l'enviament d'informació que l'usuari hagi pogut sol•licitar i futures comunicacions comercials que poguessin ser del seu interès. L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició d'acord amb el que preveu la LOPD, enviant un correu electrònic a la següent adreça: cansaladeria.tudela@gmail.com Les dades personals que vostè proporcioni no seran venuts, llogats ni posats a disposició de terceres persones. Enllaços El titular del lloc web no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que, si escau, poguessin incloure a la pàgina web, de manera que l'usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos. Ús de galetes La Web http://cansaladeria-tudela.es/ no utilitza cookies. Compres i procediment per a la compra 1. Seleccionar el producte: l'Usuari que desitgi adquirir un producte dels que s'ofereixen a la web haurà de fer clic al botó del producte que li interessa a la pàgina. Entre altra informació relativa a les característiques del producte, l'Usuari podrà consultar el preu, les quantitats. Per seleccionar el producte per a la seva compra haurà de fer clic al botó "Afegeix" fins que hagi seleccionat tots els productes que desitgi sol•licitar a través del web. 2. La meva cistella / Verificar productes: Un cop seleccionats tots els productes, l'Usuari podrà fer clic a la pestanya "El meu carret" i se li mostrarà un resum de la comanda. En cas que vulgui seguir comprant haurà de fer clic al botó "Continuar comprant". En cas contrari, marcarà el botó "Finalitzar comprar". 3. La meva cistella / Confirmació de la comanda: Confirmat la comanda, es mostra a l'Usuari la confirmació de la recepció de la comanda. El pagament es cursarà un cop s'entregui la comanda. Preu dels productes oferts a la web El preu dels productes oferts en el Lloc Web inclouen, excepte indicació expressa en contra, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable a Espanya o altres impostos que puguin ser aplicables i, en tot cas, s'han d'expressar en la moneda Euro ( €). Per a qualsevol informació sobre la comanda realitzada, el client podrà remetre un correu electrònic a cansaladeria.tudela@gmail.com En tot cas, s'ha d'indicar el número de comanda. Legislació aplicable i jurisdicció competent. Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.